Specialer

Brolægning

Stort som småt; Indkørsler, terrasser, gangstier, støttevægge, kantsten, fortov mm

Mindre entreprenør opgaver

Grave arbejde, nedrivning, fundamenter til skure, drivhuse, carporte. lejehuse mm

Havehjælp

Klipning af hæk, rensning af tagrender, opsætning af hegn, bortkørsel af affald mm